Docent Kossecki o aktualności XIX wiecznych metod prowokacji policyjnej …

Kossecki przywołuje szereg ciekawych, opisanych przypadków udziału zakonspirowanych pracowników policji i służb bezpieczeństwa w działalność organizacji o charakterze opozycyjnym.

Dodaj komentarz