Archiwa tagu: Magdalena Ziętek-Wielomska

XV Seminarium – 9 czerwca – transmisje na żywo

Drodzy Seminarzyści!

Oto plan naszego ostatniego w tym roku akademickim seminarium wraz z odnośnikami do transmisji on-line.  Do zobaczenia! 😉

10:00 Rozpoczęcie

Cykl Cykl CDK – Cybernetyka dla każdego

10:00 CDK 26. Weryfikacja informacji według toposów prawniczych – Maciej Węgrzyn

Kontynuując rozważania nad wychowaniem idealnego człowieka w cywilizacji łacińskiej, chciałbym się zająć sprawą weryfikacji informacji za pomocą toposów prawniczych – zestawu pytań ustalonego już w starożytności jako narzędzia dochodzenia do prawdy w procesach sądowych.

 

Cykl MAS – Metody analizy socjocybernetycznej

11:00 MAS 03B. Praktyczne rozróżnienie stosowanych procesów sterowania społecznego – Tomasz Banyś

Najbliższy wykład poświęcimy sposobom rozróżniania procesów sterowania społecznego w praktyce.
Skupimy się w nim przede wszystkim na:
– wyliczaniu przyrostu elementów ekstensywnego oraz intensywnego
– określeniu dominującego w danym systemie społecznym procesu sterowania: dynamiczny lub stacjonarny oraz dynamiczny ekstensywny lub dynamiczny intensywny
– analizie procesów sterowania w historycznie istniejących społeczeństwach (taki jak m.in. Starożytny Rzym, Cesarstwo Chińskie, Stany Zjednoczone, II Rzesza Niemiecka)

Pokażemy także kilka przykładów obliczeń dla procesów sterowania bardziej nam współczesnych i bliższych geograficznie, a także wspomnimy o „metodzie sterowania” i o jej podziale na bodźce informacyjne i energetyczne.

 

Cykl DIP – Dywersja ideologiczna przeciw Polsce

12:00 DIP 04. „Marksizm kulturowy” i jego wrogowie – Magdalena Ziętek-Wielomska

Określenie „marksizm kulturowy” jest klasycznym stereotypem negatywnym. Do tego – coraz częściej używanym przez odradzający się neonazizm w celu uwiarygodnienia swojej pozycji. Na poziomie analizy pojęciowej pojawiają się wątpliwości, czy można mówić o czymś takim jak „marksizm kulturowy”. Pod ten stereotyp podpinane są bowiem prądy ideologiczne, które są z sobą powiązane, ale nie są z sobą tożsame, jak Szkoła Frankfurcka, Nowa Lewica, eurokomunizm, socjalizm demokratyczny.

 

ok. 13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

 

Cykl RWI – Realia wojny informacyjnej

13:30 RWI 12. Czego się bać? – dr Rafał Brzeski

Niemcy mają Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, ale nie mają konstytucji. Ostatni, 146, artykuł Grundgesetz, czyli nadanej przez mocarstwa okupacyjne w 1949 roku Ustawy Zasadniczej głosi, że „po urzeczywistnieniu jedności i wolności Niemiec” utraci ona „moc obowiązującą w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja przyjęta w drodze swobodnej decyzji Narodu Niemieckiego”. Oba państwa niemieckie Budesrepublik i Niemiecka Republika Demokratyczna połączyły się w 1990 roku. Prawie 30 lat temu, a konstytucji nadal nie ma. Rodzi się pytanie co stoi na przeszkodzie?

 

ok. 15:00 Zakończenie roku akademickiego 2017/18

Podziękowania i plany na przyszłość.

 

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki  do poszczególnych wykładów znajdą się  na naszej stronie, w YouTube oraz na Facebooku. Osoby oglądające nas na żywo  będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

 

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie!

XV Seminarium – 9 czerwca – program

Drodzy Seminarzyści!

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium na kanale NAI Warszawa. Oto jego plan:

10:00 Rozpoczęcie

Cykl Cykl CDK – Cybernetyka dla każdego

10:00 CDK 26. Weryfikacja informacji według toposów prawniczych – Maciej Węgrzyn

Kontynuując rozważania nad wychowaniem idealnego człowieka w cywilizacji łacińskiej, chciałbym się zająć sprawą weryfikacji informacji za pomocą toposów prawniczych – zestawu pytań ustalonego już w starożytności jako narzędzia dochodzenia do prawdy w procesach sądowych.

 

Cykl MAS – Metody analizy socjocybernetycznej

11:00 MAS 03B. Praktyczne rozróżnienie stosowanych procesów sterowania społecznego – Tomasz Banyś

Najbliższy wykład poświęcimy sposobom rozróżniania procesów sterowania społecznego w praktyce.
Skupimy się w nim przede wszystkim na:
– wyliczaniu przyrostu elementów ekstensywnego oraz intensywnego
– określeniu dominującego w danym systemie społecznym procesu sterowania: dynamiczny lub stacjonarny oraz dynamiczny ekstensywny lub dynamiczny intensywny
– analizie procesów sterowania w historycznie istniejących społeczeństwach (taki jak m.in. Starożytny Rzym, Cesarstwo Chińskie, Stany Zjednoczone, II Rzesza Niemiecka)

Pokażemy także kilka przykładów obliczeń dla procesów sterowania bardziej nam współczesnych i bliższych geograficznie, a także wspomnimy o „metodzie sterowania” i o jej podziale na bodźce informacyjne i energetyczne.

 

Cykl DIP – Dywersja ideologiczna przeciw Polsce

12:00 DIP 04. „Marksizm kulturowy” i jego wrogowie – Magdalena Ziętek-Wielomska

Określenie „marksizm kulturowy” jest klasycznym stereotypem negatywnym. Do tego – coraz częściej używanym przez odradzający się neonazizm w celu uwiarygodnienia swojej pozycji. Na poziomie analizy pojęciowej pojawiają się wątpliwości, czy można mówić o czymś takim jak „marksizm kulturowy”. Pod ten stereotyp podpinane są bowiem prądy ideologiczne, które są z sobą powiązane, ale nie są z sobą tożsame, jak Szkoła Frankfurcka, Nowa Lewica, eurokomunizm, socjalizm demokratyczny.

ok. 13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

 

Cykl RWI – Realia wojny informacyjnej

13:30 RWI 12. Czego się bać? – dr Rafał Brzeski

Niemcy mają Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, ale nie mają konstytucji. Ostatni, 146, artykuł Grundgesetz, czyli nadanej przez mocarstwa okupacyjne w 1949 roku Ustawy Zasadniczej głosi, że „po urzeczywistnieniu jedności i wolności Niemiec” utraci ona „moc obowiązującą w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja przyjęta w drodze swobodnej decyzji Narodu Niemieckiego”. Oba państwa niemieckie Budesrepublik i Niemiecka Republika Demokratyczna połączyły się w 1990 roku. Prawie 30 lat temu, a konstytucji nadal nie ma. Rodzi się pytanie co stoi na przeszkodzie?

 

ok. 15:00 Zakończenie roku akademickiego 2017/18

Podziękowania i plany na przyszłość.

 

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki  do poszczególnych wykładów znajdą się  na naszej stronie, w YouTube oraz na Facebooku. Osoby oglądające nas na żywo  będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

 

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie!

„Sybir” – mit polityczny?

Zapraszamy do obejrzenia dziesiątego odcinka z cyklu OHP – Odplamianie historii Polski.

Prosimy o komentarze, „polubienie”, a także udostępnienie swoim znajomym na serwisach społecznościowych. Dziękujemy!

Odcinek 10. „Sybir” – mit polityczny?


Rozmawiają Magdalena Ziętek-Wielomska i Jan Engelgard

Główne tezy odcinka

Represje po powstaniu styczniowym nieodłącznie kojarzą się z Syberią, a wręcz z „Sybirem”. Słowo to posiada bardziej ostre znaczenie: Sybir to coś strasznego, otchłań, z której się nie wraca.
Polska epopeja syberyjska to już konfederacja barska, powstanie kościuszkowskie, listopadowe – ale nie w takiej skali, jak po powstaniu styczniowym. Szacuje się, że tą formą represji zostało objętych od 20 do 30 tysięcy uczestników powstania. Najcięższą karą była katorga, czyli ciężka fizyczna praca pod nadzorem. Katorżnicy podróż na Syberię odbywali zakuci w kajdany; stanowili około 10% represjonowanych. Pozostałe kategorie to osiedleńcy i zesłańcy. Osiedleńcy musieli zamieszkiwać na danym terenie, nie mogli opuszczać swojej guberni, nie byli pilnowani, mogli zabrać ze sobą rodzinę. Musieli się także sami utrzymać, ale istniał także system zapomóg.

Powstanie styczniowe przyczyniło się do utrwalenia negatywnego mitu Sybiru. Obraz ten został stworzony w malarstwie, literaturze, poezji i prezentuje on zsyłki na Syberię jako coś drastycznie strasznego i beznadziejnego. Możemy mówić o micie, gdyż mamy tutaj do czynienia z rozdźwiękiem pomiędzy powszechną opinią na temat zesłań, a choćby relacjami pamiętnikarskimi osób, które przeżyły Syberię. Z analizy pamiętnikarskiej wyłania się obraz bardziej złożony. Warto wspomnieć np. o takiej postaci jak Benedykt Dybowski, który po zesłaniu żył jeszcze 67 lat, stał się bardzo znanym odkrywcą Syberii odznaczonym wieloma medalami, do dzisiaj ma swoje pomniki i ulice noszące jego nazwisko. Także wielu przedsiębiorców było Polakami, wszystkie apteki i cukiernie były polskie. Wszystkim im pomagało to, że Polacy pracowali wszędzie: byli urzędnikami, pracowali na kolei, na poczcie, nawet jednym z gubernatorów Syberii Zachodniej był Polak, Aleksander Despot-Zenowicz.

Twórcy mitu Syberii, jak np. Słowacki, Malczewski, Grottger sami na Syberii nigdy nie byli.

Na żywotność tego wpłynęło także powszechne porównywanie okresu carskiego do stalinowskiego, a to były dwa różne światy. W przypadku tego pierwszego, bardziej był to system izolacji, niż typowej represji karnej – chodziło o odizolowanie rewolucjonistów od mieszkańców Królestwa. Natomiast celem gułagów nie była izolacja, lecz eksterminacja. Warto wspomnieć, że Feliks Dzierżyński był 3 razy na Syberii i za każdym razem uciekał; w reżimie systemu totalitarnego nie przeżyłby nawet jednej ucieczki. To pokazuje, że system ten był dość nieefektywny.

Mit Sybiru został także utrwalony w PRL. Ówcześni historycy podtrzymywali go, żeby uzasadnić wybuch rewolucji, odwoływali się przy tym do obrazów kreślonych już wcześniej przez lewicowych rewolucjonistów, jak choćby Dzierżyńskiego.

Literatura:
Jan Trynkowski, Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2017
Jan Witort O syberyjskim zesłaniu i rusyfikacji Żmudzi, DiG, Warszawa 2017