Archiwa tagu: Magdalena Ziętek-Wielomska

XX Seminarium – 11 maja (zmiana terminu)

UWAGA! Zmiana terminu na sobotę, 11 maja 2019 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

Drodzy Seminarzyści NAI Warszawa!

Zapraszamy na „okrągłe”, 20 seminarium, w sobotę, 6 kwietnia 11 maja br. Oto jego program:

 

09:00 MIR 06. Październik’56 – przełom czy kontynuacja? – Jan Engelgard (cykl Mity i realia)

 

10:00 CDK 31. Wpływ sposobu rozliczania na osiąganie celów  – Maciej Węgrzyn (cykl Cybernetyka dla każdego)

Chciałbym rozpoznać temat wpływu sposobu rozliczania z działalności bieżącej na osiąganie założonych celów w pracy instytucji i przedsiębiorstw. Będzie to przejście od omawiania właściwości indywidualnych ludzi do właściwości zbiorowości np. przedsiębiorstw. Rozważania należy prowadzić na zasadzie zupełności przypadków i właściwości sprzężeń zwrotnych razem z właściwościami otoczenia, w tym norm społecznych i motywacji

 

11:00 MAS 06. Analiza procesów sterowania międzynarodowego – Tomasz Banyś (cykl Metody analizy socjocybernetycznej)

Globalny układ sił międzynarodowych i zależności zachodzące między nimi możemy badać, dzięki cybernetycznemu wzorcowi opracowanemu przez śp. doc. J.Kosseckiego, już w 1980 roku. Wzorzec ten oraz metoda analizy pozwala trafnie prognozować spadek lub wzrost znaczenia państw na arenie międzynarodowej, wystąpienie konfliktów międzynarodowych oraz wyniki tych starć.

 

12:00 VWI 05. Dezinformacyjne żniwa – dr Rafał Brzeski (cykl Vademecum wojny informacyjnej)

W maju w 27 krajach odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do tego należy doliczyć krajowe wybory parlamentarne w Polsce, Estonii, Mołdawii i na Ukrainie. Nie wykluczone, że również w Wielkiej Brytanii. Ponadto wybory prezydenckie na Ukrainie, Słowacji, Litwie, Łotwie i w Rumunii.

Jednoczesne wybory w tylu krajach, z których większość należy do NATO, to dla Kremla okazja jakich mało, więc ze smyczy spuszczono kogo można, od szeregowych trolli, przez producentów fejków, kreatorów narracji po scenarzystów operacji dezinformacyjnych i agentów wpływu. Każdy chwyt jest dozwolony jeśli powoduje mętlik w głowach wyborców i polityczny chaos

 

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

 

14:00 DIP 09. Nazizm i neonazizm – Magdalena Ziętek-Wielomska (cykl Dywersja ideologiczna przeciw Polsce)

Czy można być polskim neonazistą? Można, dlatego że nazizm jest ideologią imperialną, której celem jest zniesienie europejskich państw narodowych na rzecz budowy imperium europejskiego. Projekt ten zakłada przyznanie Niemcom roli przewodniej w jego realizacji, co się wpisuje w ideę kastowej hierarchii. Wielu nie-niemieckich zwolenników tej idei było i jest jednakże gotowych podporządkować swoje narody Niemcom.

 

15:00 KIP 05. Czy w Polsce można istotnie zwiększyć dzietność? – Mateusz Łakomy (cykl KIP – Kołyski i potęga)

 

Zakończenie ~16:00.

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki do poszczególnych wykładów znajdą się na naszej stronie na co najmniej jeden dzień przed seminarium. Osoby oglądające nas na żywo będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkim potencjalnie zainteresowanym osobom! Dziękujemy!

XIX Seminarium – 9 marca – transmisje on-line

Szanowni Państwo!
Drodzy Seminarzyści NAI Warszawa!

Oto plan XIX Seminarium, 9 marca br. z odnośnikami do transmisji on-line:

10:00 MAS 05. Interes systemu autonomicznego, a zagadnienie sterowania socjomasy – Tomasz Banyś (cykl Metody analizy socjocybernetycznej)

W interesie procesu autonomicznego leży osiągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej struktury jego systemu. Socjomasa, jako materiał struktury jest jednym z elementów systemu, możliwych do sterowania i to temu zagadnieniu będzie poświęcony kolejny wykład z cyklu MAS.

 

11:00 MIR 05. Czy Polska została zdradzona w Jałcie i Poczdamie? – Jan Engelgard (cykl Mity i realia)

 

12:00 CDK 30. Kim jest Pacjent? – raport hejtera – Maciej Węgrzyn (cykl Cybernetyka dla każdego)

Odniosę się do debaty z dnia 16 stycznia br. w której głos zabrał Kol. Dominik Dudek. Nagranie udostępnił zaś Kol. Daniel Klimowicz na Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=AD6sNKTGKUE

Powiem dlaczego ja się tam też znalazłem, co chciałem osiągnąć, co się udało i co z tego będzie kontynuowane. Podam także przykłady zastosowania toposów prawniczych do oceny procedur stosowanych w służbie zdrowia.


 

13:00 DIP 08. Nacjonalizm a imperializm – Magdalena Ziętek-Wielomska (cykl Dywersja ideologiczna p. Polsce)

Istnieją trzy zasadnicze modele organizacji ładu światowego. Pierwszy, propagowany przez nacjokratyzm, opiera się na suwerennych państwach narodowych, które podpisują różnego rodzaju umowy z zakresu prawa międzynarodowego. Drugi, opiera się na idei państwa uniwersalnego, które będzie posiadało centralną władzę, tworzącą normy prawne dla całej ludzkości. Trzeci model zawiera elementy obydwu poprzednich i postuluje redukcję podmiotów prawa międzynarodowego do kilku zaledwie wielkoobszarowych tworów politycznych.

 

14:00 VWI 04. Pedagogika wstydu, czyli propaganda długoterminowa – dr Rafał Brzeski (cykl Vademecum wojny informacyjnej)

Jeżeli Polacy począwszy od rządzących a na szeregowych obywatelach skończywszy nie będą zdecydowanie i każdy wedle swoich możliwości reagować na kłamstwa i insynuacje, to „nasze wnuki usłyszą, że Niemcy tworzyli getta, by chronić Żydów przed ludobójczym antysemityzmem Polaków, lecz część starozakonnych trafiła jednak do polskich łagrów, gdzie ich zagazowano.”

 

15:00 – 16:00 przerwa obiadowa

 

16:00 OPH 04. Charakter a handel (część II) – Dominik Dudek (cykl Optymalizacja procesów handlowych)

Profesor Marian Mazur marzył aby jego odkrycia znalazły zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Ja stosuję jego wzorzec charakteru w handlu z wielkim powodzeniem. W pierwszej części serii o dynamizmie charakteru, poruszę zagadnienie parametrów sztywnych (czyli energomaterialnych): dynamizmu, podatności i tolerancji w kontekście modelowych możliwości i ograniczeń współpracy. Kolejną część poświęcę parametrom niesztywnym (czyli informacyjnym): preferencyjności , pojemności oraz rejestracyjności procesu autonomicznego. Kolokwialnie mówiąc: jeśli nie zadziała na modelu, nie zadziała również w rzeczywistości. Dzięki procesowemu podejściu do planowania sprzężeń zwrotnych, możemy z dużym prawdopodobieństwem optymalizować nasze działania, pomijając warianty najbardziej energochłonne. Specjalnie piszę energochłonne zamiast niemożliwe, ponieważ człowiek jako proces probabilistyczny, samym swoim istnieniem wprowadza asocjację do otoczenia. Hipotetycznie, nawet najlepiej zaplanowany proces sterowania, może dać efekt nieprzewidywalny za pomocą znanego nam aparatu poznawczego. Tego rodzaju ekstrema pozwalają nam szukać kolejnych aksjomatów, do czego Państwa serdecznie zachęcam.

 

Zakończenie ~17:30.

Osoby oglądające nas na żywo będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkimi sposobami! Dziękujemy!

XIX Seminarium – 9 marca

Szanowni Państwo!
Drodzy Seminarzyści NAI Warszawa!

Zapraszamy na kolejne internetowe seminarium, które będziemy transmitować w sobotę, 9 marca. Oto jego plan (w którym zastrzegamy jeszcze możliwość zmian):

10:00 MAS 05. Interes systemu autonomicznego, a zagadnienie sterowania socjomasy – Tomasz Banyś (cykl Metody analizy socjocybernetycznej)

W interesie procesu autonomicznego leży osiągnięcie oraz utrzymanie odpowiedniej struktury jego systemu. Socjomasa, jako materiał struktury jest jednym z elementów systemu, możliwych do sterowania i to temu zagadnieniu będzie poświęcony kolejny wykład z cyklu MAS.

 

11:00 MIR 05. Czy Polska została zdradzona w Jałcie i Poczdamie? – Jan Engelgard (cykl Mity i realia)

 

12:00 CDK 30. Kim jest Pacjent? – raport hejtera – Maciej Węgrzyn (cykl Cybernetyka dla każdego)

Odniosę się do debaty z dnia 16 stycznia br. w której głos zabrał Kol. Dominik Dudek. Nagranie udostępnił zaś Kol. Daniel Klimowicz na Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=AD6sNKTGKUE

Powiem dlaczego ja się tam też znalazłem, co chciałem osiągnąć, co się udało i co z tego będzie kontynuowane. Podam także przykłady zastosowania toposów prawniczych do oceny procedur stosowanych w służbie zdrowia.

 

13:00 DIP 08. Nacjonalizm a imperializm – Magdalena Ziętek-Wielomska (cykl Dywersja ideologiczna p. Polsce)

Istnieją trzy zasadnicze modele organizacji ładu światowego. Pierwszy, propagowany przez nacjokratyzm, opiera się na suwerennych państwach narodowych, które podpisują różnego rodzaju umowy z zakresu prawa międzynarodowego. Drugi, opiera się na idei państwa uniwersalnego, które będzie posiadało centralną władzę, tworzącą normy prawne dla całej ludzkości. Trzeci model zawiera elementy obydwu poprzednich i postuluje redukcję podmiotów prawa międzynarodowego do kilku zaledwie wielkoobszarowych tworów politycznych.

 

14:00 VWI 04. Pedagogika wstydu, czyli propaganda długoterminowa – dr Rafał Brzeski (cykl Vademecum wojny informacyjnej)

 

15:00 – 16:00 przerwa obiadowa

 

16:00 OPH 04. Charakter a handel (część II) – Dominik Dudek (cykl Optymalizacja procesów handlowych)

Profesor Marian Mazur marzył aby jego odkrycia znalazły zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Ja stosuję jego wzorzec charakteru w handlu z wielkim powodzeniem. W pierwszej części serii o dynamizmie charakteru, poruszę zagadnienie parametrów sztywnych (czyli energomaterialnych): dynamizmu, podatności i tolerancji w kontekście modelowych możliwości i ograniczeń współpracy. Kolejną część poświęcę parametrom niesztywnym (czyli informacyjnym): preferencyjności , pojemności oraz rejestracyjności procesu autonomicznego. Kolokwialnie mówiąc: jeśli nie zadziała na modelu, nie zadziała również w rzeczywistości. Dzięki procesowemu podejściu do planowania sprzężeń zwrotnych, możemy z dużym prawdopodobieństwem optymalizować nasze działania, pomijając warianty najbardziej energochłonne. Specjalnie piszę energochłonne zamiast niemożliwe, ponieważ człowiek jako proces probabilistyczny, samym swoim istnieniem wprowadza asocjację do otoczenia. Hipotetycznie, nawet najlepiej zaplanowany proces sterowania, może dać efekt nieprzewidywalny za pomocą znanego nam aparatu poznawczego. Tego rodzaju ekstrema pozwalają nam szukać kolejnych aksjomatów, do czego Państwa serdecznie zachęcam.

Zakończenie ~17:30.

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki do poszczególnych wykładów znajdą się na naszej stronie na co najmniej jeden dzień przed seminarium. Osoby oglądające nas na żywo będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkim potencjalnie zainteresowanym osobom! Dziękujemy!