Archiwa tagu: PSC

PSC 04. Jak definiujemy interes systemu – procesu autonomicznego?

Zapraszamy na kolejny wykład z serii

PSC – Polska Szkoła Cybernetyki

Opisując rodzaje systemów cybernetycznych w poprzednich wykładach, docent Józef Kossecki używał sformułowania „interes”. Mowa była m.in. o „własnym interesie systemu” i „interesie zewnętrznego organizatora”. W czwartym wykładzie wyrażenia te są szerzej omówione, z przykładami bieżącymi i z najnowszej historii Polski.

W drugiej części wykładu omówiona zostaje problematyka demograficzna Polski. Wykładowca przedstawia w tym zakresie prognozy i plany, które obowiązywały w PRL oraz bieżące dane. Przytaczane są opracowania demograficzne Kazimierza Dzienio „Polska 2000” sprzed kilkudziesięciu lat, wg których w Polsce w 2040 roku – przy odpowiednim stymulowaniu dzietności – mogłoby być nawet 100 mln ludności.

PSC 03. Mazurowska teoria systemów samosterownych i autonomicznych

Zapraszamy na kolejny wykład z serii

PSC – Polska Szkoła Cybernetyki

Docent Józef Kossecki omawia teorię systemów samosterownych i autonomicznych Mariana Mazura oraz jej zastosowania do analiz socjocybernetycznych.

Pod koniec wykładu ciekawa analiza aktualnej sytuacji Polski.

Zapraszamy!