Cybernetyczna analiza historii PRL

HarFOR zaprasza na specjalny wykład docenta Józefa Kosseckiego poświęcony dziejom PRL.

Historia PRL jest dziś oceniana zazwyczaj niezwykle jednoznacznie i przez pryzmat stereotypów. Negatywnych („komuna”, „kartki”) lub pozytywnych („czasy Gierka”). Jeśli jednak chcemy wyciągać z historii naukę, odrzucimy emocje i spojrzymy na generalne zjawiska, to szybko zauważymy ogromną różnicę pomiędzy latami 50, ’70 czy ’80. Pod wieloma względami – choćby gospodarki, geopolityki, demografii – są to po prostu inne czasy.

Wykład skupia się na socjocybernetycznej analizie procesów sterowania społecznego w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Józef Kossecki opiera się na faktach i dokumentach, także tych nieznanych opinii publicznej. Prelegent ujawnia też niektóre dezinformacje tzw. polityki historycznej III RP.

Książka Wykładowcy, o której mowa w trakcie wykładu https://socjocybernetyka.files.wordpress.com/2010/09/wojinf2.pdf

Wykład z Poznania, o którym mowa ok. 1:00:00 http://youtu.be/rZX58vxNWhs

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00 

Discover more from NAI Warszawa

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading