Seminarium 12.02. – linki do transmisji on-line

13:00 NHP 01. Najnowsza historia Polski – 1943-1956 – analiza cybernetyczna

Kurs NHP – NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI – ANALIZA CYBERNETYCZNA

Wykładowca: Marcin Hagmajer

Nowy kurs w NAI Warszawa dedykujemy wszystkim zainteresowanym powojenną historią Polski, a szczególnie głębszym jej zrozumieniem. Wykładowca, Marcin Hagmajer, obejmie w nim okres od 1943 do 2020 roku. Prelegent, przybliżając mniej znane szerszym odbiorcom związki przyczynowe, przedstawi motywacje i normy cywilizacyjne decydentów posiadających największy wpływ na kluczowe decyzje dla narodu i państwa. Z jakich środowisk pochodziła ówczesna władza? W jaki sposób została „zrekrutowana”? Jak doszło do tego, że stalinowcy określonego pochodzenia stali się jądrem późniejszych środowisk opozycji politycznej w PRL? Te i inne sprawy wykładowca przedstawi na geopolitycznym tle.

Pierwszy wykład obejmie lata 1943-1956.

Marcin Hagmajer jest jednym z pionierów Narodowej Akademii Informacyjnej, od wielu lat zaangażowany w popularyzację zastosowań cybernetyki i nauki o cywilizacjach. Publicysta, redaktor Nowoczesnej Myśli Narodowej, współautor „Komentarzy 8 dnia”.

~13:45 Dyskusja po wykładzie NHP 01.

~14:30 CKM 02. Motywacja w ujęciu profesora Mariana Mazura

Kurs CKM – CYWILIZACJE, KULTURY, MOTYWACJE

Wykładowca: Grzegorz Modlibowski

Wykładowca przedstawi koncepcję systemów samodzielnych. Następnie przeanalizuje strukturę takich systemów i procesy w nich występujące. Później poznamy mechanizmy i rodzaje motywacji.

~15:15 RCK 03. Komunikat (cz. II) – Dominik Dudek

Kurs RCK – RELACYJNY CHARAKTER KOMUNIKACJI

Wykładowca: Dominik Dudek

Komunikat to słowo, które budzi różne skojarzenia. Chciałbym Państwu uporządkować wyobrażenie o tym słowie zgodne z definicją Polskiej Szkoły Cybernetyki, a dokładniej definicją jej twórcy – Mariana Mazura.

Aby to zrobić musimy również poznać zagadnienia odkryte przez Claude’a E. Shannona i jego matematycznej teorii komunikacji. W części pierwszej rozważań zaczniemy od podstaw, które potem pozwolą nam wykorzystać tą wiedzę w kolejnych częściach kursu.

~16:00 Sesja pytań i odpowiedzi do wykładów CKM 02. i RCK 03.

Wykładowcy odpowiadać będą na Państwa pytania zadawane na czacie podczas transmisji.

Zakończenie ~17:00

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkim potencjalnie zainteresowanym osobom! Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00