Seminarium 12.06. Zapraszamy!

14:00 NHP 04. Najnowsza historia Polski – 1980-1985 – analiza cybernetyczna – Marcin Hagmajer

Kurs NHP – NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI – ANALIZA CYBERNETYCZNA

Wykładowca: Marcin Hagmajer

14:50 NHP 05. Najnowsza historia Polski – 1985-1990 – analiza cybernetyczna – Marcin Hagmajer

Kurs NHP – NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI – ANALIZA CYBERNETYCZNA

Wykładowca: Marcin Hagmajer

Kurs NHP w NAI Warszawa dedykujemy wszystkim zainteresowanym powojenną historią Polski, a szczególnie głębszym jej zrozumieniem. Wykładowca, Marcin Hagmajer, obejmie w nim okres od 1943 do 2020 roku. Prelegent, przybliżając mniej znane szerszym odbiorcom związki przyczynowe, przedstawi motywacje i normy cywilizacyjne decydentów posiadających największy wpływ na kluczowe decyzje dla narodu i państwa. Z jakich środowisk pochodziła ówczesna władza? W jaki sposób została „zrekrutowana”? Jak doszło do tego, że stalinowcy określonego pochodzenia stali się jądrem późniejszych środowisk opozycji politycznej w PRL? Te i inne sprawy wykładowca przedstawi na geopolitycznym tle.

Marcin Hagmajer jest jednym z pionierów Narodowej Akademii Informacyjnej, od wielu lat zaangażowany w popularyzację zastosowań cybernetyki i nauki o cywilizacjach. Publicysta, redaktor Nowoczesnej Myśli Narodowej, współautor „Komentarzy 8 dnia”.

~15:40 Dyskusja po wykładach NHP 04. i NHP 05.

~16:15 RCK 06. Ogólna jakościowa teoria informacji – Dominik Dudek

Kurs RCK – RELACYJNY CHARAKTER KOMUNIKACJI

Wykładowca: Dominik Dudek

W zalewie komunikatów, które oddziałują na nas z infosfery, powstaje konieczność komunikowania się za pomocą uporządkowanego interdyscyplinarnego podejścia do badania rzeczywistości. Podstawowym warunkiem takiego podejścia jest wytworzenie interdyscyplinarnego metajęzyka, który umożliwi przekazywanie wiedzy z różnych dyscyplin nauki, filozofii, sztuki i porozumiewanie się ich przedstawicieli – zwłaszcza zaś humanistów i przedstawicieli nauk ścisłych.

Dzieje się tak, ponieważ obecnie to właśnie infosfera stała się polem starcia dla grup realizujących różne cele. Grupy te często obierają na swoją metodę oddziaływania „bezład poznawczy”, który celowo wprowadzają do ludzkich korelatorów aby łatwiej nimi rządzić.

W poprzednim wykładzie, do naszego sposobu komunikowania, wprowadziliśmy porządek semantyczny, a następnie porządek aksjomatyczny. Na kolejnym wykładzie wprowadzimy kolejne dwie relacje pierwotne, zachodzące między relacjami tego samego systemu lub między relacjami różnych systemów. To ogólna jakościowa teoria informacji, która uzupełni nam kompletne narzędzie do precyzyjnej komunikacji. Zapraszam serdecznie, Dominik Dudek

~17:15 CKM 04. Dynamizm charakteru (cz. I) – Grzegorz Modlibowski

Kurs CKM – CYWILIZACJE, KULTURY, MOTYWACJE

Wykładowca: Grzegorz Modlibowski

Na wykładzie przedstawiona zostanie koncepcja dynamizmu charakteru profesora Mariana Mazura. Jest to jeden ze sztywnych parametrów sterowniczych, a więc takich, które nie podlegają intencjonalnym zmianom. Czym jest i jak dynamizm charakteru wpływa na decyzje i motywację? Dowiecie się Państwo w trakcie wykładu.

~18:00 Dyskusja po wykładach RCK 06. i CKM 04.

Wykładowcy odpowiedzą na Państwa pytania zadawane na czacie podczas transmisji.

Zakończenie ~19:00

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkim potencjalnie zainteresowanym osobom! Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00