VI Seminarium – aktualizacja programu

Drodzy Seminarzyści NAI Warszawa!

VI Seminarium wypada dzień po rocznicy śmierci ŚP Józefa Kosseckiego. Twórcy idei NAI w ogóle, współtwórcy koła NAI Warszawa i jednocześnie jednego z naszych stałych wykładowców. Dlatego wszystkie wykłady i wystąpienia VI Seminarium bezpośrednio nawiązują do dorobku i działalności Docenta.

UWAGA! ZAKTUALIZOWANY PROGRAM:

10:00 Rozpoczęcie

CDK – Cybernetyka dla każdego

10:00 CDK 11. Heurystyka J. Kosseckiego i M. Mazura cz. 1. – insp. Maciej Węgrzyn

Wykład dotyczy kwestii podobieństw i różnic w ujęciu problemów socjocybernetycznych przez J. Kosseckiego, tradycyjne nauki humanistyczne i M. Mazura, z uwzględnieniem zasady zupełności konfiguracji i charakteru.

11:00 CDK 12. Heurystyka J. Kosseckiego i M. Mazura cz. 2. – insp. Maciej Węgrzyn

PZN – Podstawowe założenia nacjokratyzmu

12:00 PZN 02. Nacjokratyzm a psia krzywa pościgu – Magdalena Ziętek-Wielomska

Cybernetyczna teoria związków przyczynowych zakłada, że stan konkretnego obiektu w konkretnej chwili zależy od jego przyszłości, która jest celem. Stany z przyszłości, czyli cele są więc przyczyną stanów poprzednich. W kontekście tych założeń należy sobie postawić pytanie, jaki jest cel procesów globalizacyjnych w kontekście ideologii liberalnego kosmopolityzmu. Uświadomienie sobie tych celów jest niezbędne do tego, żeby zrozumieć bieżące działania polityczne zwolenników liberalnego kosmopolityzmu. A to jest niezbędne do tego, by móc wyprzedzać ich działania, a nie tylko na nie reagować.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

RWI – Realia wojny informacyjnej

14:00 RWI 09. Terminologia wojny informacyjnej w ujęciu Józefa Kosseckiego – dr Rafał Brzeski

„Wojna informacyjna” – to ostatnio modny termin, ale nie do końca rozumiany. Pewien profesor na pewnej ważnej konferencji naukowej organizowanej przez bardzo ważny ośrodek naukowy prowadząc panel dyskusyjny mylił wojnę informacyjną z wojną informatyczną, a pewien bardzo znany polityk z bardzo mądrą miną mówił o „hybrydowej cyberwojnie”.

Czas więc najwyższy ujednolicić terminologię. Docent Józef Kossecki był pierwszym naukowcem, który badał różne aspekty wojny informacyjnej i pisząc o nich tworzył definicje. Warto więc je przypomnieć, zapisać i zapamiętać, choćby po to, żeby nie narazić się na zarzut ignorancji.

Goście specjalni NAI Warszawa

15:00 Józefa Kosseckiego wkład w nauki penalne – krytyczna analiza przedstawiona w zarysie – Maciej Henryk Górny

Zasadniczy cel prelekcji stanowi zaprezentowanie naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich i praktycznych osiągnięć Śp. docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego w obszarze nauk penalnych, jak również dokonanie ich krytycznej analizy Pokazane zostanie wykorzystywanie przez docenta Kosseckiego na potrzeby nauk penalnych (zwłaszcza kryminalistyki) zarówno jego własnych koncepcji naukowych, jak i koncepcji innych uczonych, zwłaszcza Jego Mistrza – profesora Mariana Mazura. Na zakończenie przewidziane jest omówienie perspektyw dalszego rozwijania i adaptowania Mazurowsko-Kosseckiańskich koncepcji naukowych na potrzeby nauk penalnych ze szczególnym uwzględnieniem kryminalistyki.

16:00 Demografia najważniejszym ogniwem gospodarki – Mateusz Wrzosek

Zagadnienie demografii coraz częściej pojawia się w dyskusji publicznej, co zapewne spowodowane jest rosnącą obawą przed depopulacją narodu polskiego oraz groźba załamania się systemu świadczeń publicznych. Politycy wykazali się nawet konkretnymi działaniami w tej dziedzinie. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że sama dyskusja oraz kilka ustaw skierują Polskę na życiodajne tory. A przecież demografia jest kluczem do rozwoju polskiej gospodarki, ważniejszym niż innowacje, eksport, zbliżenie biznesu z nauką czy reindustrializacja.

~17:00 Zakończenie VI Seminarium

Gorąco prosimy o “lubienie” oraz udostępnianie naszych komunikatów dot. seminarium na Facebooku.

18.11. o 18:00 zapraszamy do udziału w mszy św.:

1 komentarz do “VI Seminarium – aktualizacja programu”

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00 
%d bloggers like this: