XV Seminarium – 9 czerwca – program

Drodzy Seminarzyści!

Zapraszamy na ostatnie w tym roku akademickim seminarium na kanale NAI Warszawa. Oto jego plan:

10:00 Rozpoczęcie

Cykl Cykl CDK – Cybernetyka dla każdego

10:00 CDK 26. Weryfikacja informacji według toposów prawniczych – Maciej Węgrzyn

Kontynuując rozważania nad wychowaniem idealnego człowieka w cywilizacji łacińskiej, chciałbym się zająć sprawą weryfikacji informacji za pomocą toposów prawniczych – zestawu pytań ustalonego już w starożytności jako narzędzia dochodzenia do prawdy w procesach sądowych.

 

Cykl MAS – Metody analizy socjocybernetycznej

11:00 MAS 03B. Praktyczne rozróżnienie stosowanych procesów sterowania społecznego – Tomasz Banyś

Najbliższy wykład poświęcimy sposobom rozróżniania procesów sterowania społecznego w praktyce.
Skupimy się w nim przede wszystkim na:
– wyliczaniu przyrostu elementów ekstensywnego oraz intensywnego
– określeniu dominującego w danym systemie społecznym procesu sterowania: dynamiczny lub stacjonarny oraz dynamiczny ekstensywny lub dynamiczny intensywny
– analizie procesów sterowania w historycznie istniejących społeczeństwach (taki jak m.in. Starożytny Rzym, Cesarstwo Chińskie, Stany Zjednoczone, II Rzesza Niemiecka)

Pokażemy także kilka przykładów obliczeń dla procesów sterowania bardziej nam współczesnych i bliższych geograficznie, a także wspomnimy o „metodzie sterowania” i o jej podziale na bodźce informacyjne i energetyczne.

 

Cykl DIP – Dywersja ideologiczna przeciw Polsce

12:00 DIP 04. „Marksizm kulturowy” i jego wrogowie – Magdalena Ziętek-Wielomska

Określenie „marksizm kulturowy” jest klasycznym stereotypem negatywnym. Do tego – coraz częściej używanym przez odradzający się neonazizm w celu uwiarygodnienia swojej pozycji. Na poziomie analizy pojęciowej pojawiają się wątpliwości, czy można mówić o czymś takim jak „marksizm kulturowy”. Pod ten stereotyp podpinane są bowiem prądy ideologiczne, które są z sobą powiązane, ale nie są z sobą tożsame, jak Szkoła Frankfurcka, Nowa Lewica, eurokomunizm, socjalizm demokratyczny.

ok. 13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

 

Cykl RWI – Realia wojny informacyjnej

13:30 RWI 12. Czego się bać? – dr Rafał Brzeski

Niemcy mają Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe, ale nie mają konstytucji. Ostatni, 146, artykuł Grundgesetz, czyli nadanej przez mocarstwa okupacyjne w 1949 roku Ustawy Zasadniczej głosi, że „po urzeczywistnieniu jedności i wolności Niemiec” utraci ona „moc obowiązującą w dniu, w którym wejdzie w życie konstytucja przyjęta w drodze swobodnej decyzji Narodu Niemieckiego”. Oba państwa niemieckie Budesrepublik i Niemiecka Republika Demokratyczna połączyły się w 1990 roku. Prawie 30 lat temu, a konstytucji nadal nie ma. Rodzi się pytanie co stoi na przeszkodzie?

 

ok. 15:00 Zakończenie roku akademickiego 2017/18

Podziękowania i plany na przyszłość.

 

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki  do poszczególnych wykładów znajdą się  na naszej stronie, w YouTube oraz na Facebooku. Osoby oglądające nas na żywo  będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

 

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie!

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00