XXI Seminarium – 8 czerwca – transmisje on-line

Drodzy Seminarzyści NAI Warszawa!

Oto program naszego ostatniego już spotkania w roku akademickim 2018/19 wraz z odnośnikami do transmisji on-line:

 

09:00 MIR 07. Co się stało w Polsce w marcu 1968 roku? – Jan Engelgard (cykl Mity i realia)


Czy Marzec ’68 to starcie dwóch frakcji w PZPR czy ogólnonarodowy wybuch „tradycyjnego polskiego antysemityzmu”? Czy mieliśmy do czynienia z dobrowolną emigracją czy „wygnaniem”? Jaka jest geneza Marca ’68 w świetle archiwów MSW?

 

10:00 Normy i motywacje a system autonomiczny – Daniel Klimowicz

Prezentacja traktuje o zarządzaniu systemem autonomicznym, a w szczególności organizacją jaką jest firma. Dotyczy układu norm i motywacji, którego znajomość jest niezbędna w procesie zarządzania organizacją. Tematyka dotyczy zarządzania (sterowania) każdym systemem, który możemy określić jako system autonomiczny. Zaprezentowany podział możemy odnieść do firm, grup znajomych, dużych przedsiębiorstw, gospodarki narodowej, ale nie tylko. Zapewne takie same zasady znajdziemy też w globalnym systemie. Autor ma nadzieję, że wykład będzie przyczynkiem do szerokiej dyskusji i pracy nad stworzeniem nowoczesnego systemu zarządzania opartego na Polskiej Szkole Cybernetyki. Jego znajomość pozwoli uzyskiwać znaczne przewagi nad otoczeniem i w efekcie tworzyć przedsiębiorstwa skutecznie konkurujące na rynkach lokalnych i globalnych.

 

11:00 CDK 32. Jak budować swoją pozycję w działaniach zespołowych?  – Maciej Węgrzyn (cykl Cybernetyka dla każdego)

Wykorzystanie mocy koordynacyjnej. Udział w wypełnianiu funkcji postulacyjnych. Udział w wykonywaniu funkcji optymalizacyjnych.  Oddziaływania informacyjne na otoczenie celem zwiększenia zasilania.

 

12:00 VWI 06. Jeszcze pokój czy już wojna? – dr Rafał Brzeski (cykl Vademecum wojny informacyjnej)

Pierwsza amerykańska cyber-kontrofensywa rozpoczęła się na początku października 2018 roku. Na ekranach rosyjskich trolli i hakerów zaczęły pojawiać się okienka „pop-up” z ich prawdziwym imieniem, nazwiskiem, „nickiem” pod jakim występują w sieci oraz dobrą radą, aby nie gmerali w sprawach innych krajów.

 

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

 

14:00 Zastosowania cybernetyki w psychoterapii – Maria Biernacka

Jak pomagać innym i sobie samemu dzięki cybernetyce? Jak wykorzystywać ujęcie systemowe, by stawać się lepszą osobą i co ma  z tym wspólnego teoria dezintegracji pozytywnej?

Wg Kazimierza Dabrowskiego jest 5 poziomów rozwoju duchowego, co udowodnił studiując biografie i autobiografie osób, które wniosły coś dla ludzkości. Wspinanie się po tych 5 szczeblach – przez kryzysy – to nasze życie… Jak wspinać się lepiej za pomocą teorii Mazura wraz z ujęciem humanistycznym w psychoterapii? Czy sprawi to, że psychoterapia stanie się bardziej skuteczna – stając nareszcie na dwóch nogach: podporze nauk ścisłych i duchowości?

 

15:00 DIP 09. Pluralizm ideologiczny jako dywersja? – Magdalena Ziętek-Wielomska (cykl Dywersja ideologiczna przeciw Polsce)

Czy z punktu widzenia socjocybernetyki tylko jedna ideologia jest właściwa dla konkretnego procesu sterowania społecznego? Jeśli tak, to czy można powiedzieć, że promowanie pluralizmu ideologicznego jest dywersją?

 

16:00 OPH 06. Wektorowa koncepcja motywacji – Dominik Dudek (cykl Organizacja procesów handlowych)

Po pierwsze postaram się przedstawić aksjomaty pojęć  motywacja i czułość w odniesieniu do dyskusji i pytań z poprzedniego wykładu.
(patrz https://youtu.be/YQ7oCM-dCSQ) Zdałem sobie sprawę z pewnego nadużycia z mojej strony pojęcia teoria po analizie materiałów źródłowych. Niniejszym przepraszam za błąd. Postanowiłem jednak nie rezygnować z tematu, ale przedstawię go w formie hipotezy.

W przerwie wakacyjnej będę pracował na tą hipotezą i postaram się w kolejnym roku wykładowym przedstawić przedmiotowy temat w zaksjomatyzowanej formie, ponieważ uważam, że ten sposób patrzenia na proces jakim jest człowiek, jest bardzo perspektywiczny. Jego zastosowania widzę nie tylko w kwestii sterowania bieżącego ale również jako metodę dedukcyjnej analizy ludzkości w  „n-wymiarowej” przestrzeni.

 

17:00 Motywacja a procesy sterowania – Grzegorz Modlibowski

W swoim wystąpieniu chcę przedstawić zaksjomatyzowaną teorię motywacji Kosseckiego wraz z moją propozycją jej modyfikacji i połączenia z wzorcem procesu sterowania.

Docent Kossecki, jako wierny metodycznie uczeń profesora Mazura, odnalazł uniwersalny wzorzec norm i motywacji. Nie podał jednak ścisłego wyjaśnienia, dlaczego w tej teorii występuje 6 rodzajów norm i motywacji (swoją drogą w pierwszych publikacjach było ich 5).

Jestem przekonany, że udało mi się znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, jak i w pełni uściślić i zaksjomatyzować pojęcie motywacji systemu autonomicznego.

Intencją mojej prezentacji, będącej pierwszym upublicznieniem tych rozważań, jest poddanie tej teorii krytyce, w celu jej obalenia lub potwierdzenia.

 

Zakończenie ~17:30.

Wykłady będą transmitowane na żywo via YouTube. Linki do poszczególnych wykładów znajdą się na naszej stronie na co najmniej jeden dzień przed seminarium. Osoby oglądające nas na żywo będą mogły zadawać pytania wykładowcom na czacie.

Zapraszamy i prosimy o udostępnianie niniejszej informacji wszelkim potencjalnie zainteresowanym osobom! Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00