Wykład: Model „System Życia” – podstawa cybernetyki trwałego rozwoju – Lesław Michnowski

W najbliższy czwartek, 5 listopada, zapraszamy na kolejne spotkanie z Panem Lesławem Michnowskim. Tytuł wykładu to:

MODEL KONCEPTUALNY „SYSTEM ŻYCIA”
JAKO PODSTAWA CYBERNETYKI TRWAŁEGO ROZWOJU

Wykład nadamy na żywo, via YouTube:


 

Informacje od Wykładowcy:

Uznanie możliwości i ukształtowanie zdolności trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności to warunek uniknięcia globalnej katastrofy, w tym powstrzymania III Wojny Światowej.

Backcasting/wizyjne programowanie strategiczne jako metoda projektowania strategii trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu. Dotycząca przyszłości analiza systemowa w rozpoznawaniu istoty globalnego kryzysu oraz projektowaniu ww strategii. Modelowanie konceptualne jako narzędzie prowadzenia polityki w sytuacji zmienności jej uwarunkowań.

System Życia, jako model konceptualny systemów typu: człowiek–technika–środowisko, przydatny w polityce osiągania trwałego rozwoju światowej społecznosci, w tym realizacji ONZ-owskiego programu Sustainable Development Goals (patrz: TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT – https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld).

Model System Życia, patrz m.in.: Społeczeństwo przyszłości a trwały rozwój, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2006, ss. 256 – http://www.kte.psl.pl/spolprzyszl.pdf, a także: http://www.kte.psl.pl/ksiazlm.htm.

Wykładowca zachęca wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poprzednimi wykładami oraz materiałami:

1.

http://www.kte.psl.pl/AJK15VI15pw.pdf

2.

http://www.kte.psl.pl/AJK1VI15pw.pdf
 


LESŁAW MICHNOWSKI
Cybernetyk i inżynier, projektant komputerowej automatyzacji przemysłu, twórca cybernetyki rozwoju. Autor ekohumanistycznej tezy: aby żyć w sytuacji zmian – tak szybko współcześnie zachodzących w uwarunkowaniach życia wraz z rozwojem nauki i techniki – konieczny jest ROZWÓJ RAZEM, a nie dalszy WZROST KOSZTEM OTOCZENIA (społecznego lub przyrodniczego).

Poszukuje informacyjnych i społeczno-gospodarczych uwarunkowań trwałego rozwoju (sustainable development) oraz godnego życia wszystkich ludzi – bogatych i biednych – wspomaganych nauką oraz wysoką techniką, w harmonii ze środowiskiem.

Inicjator i autor przyjętego jednogłośnie przez Pierwszy Światowy Kongres Uniwersalizmu (sierpień 1993 r.) Apelu Warszawskiego – O Ekorozwój oraz zaaprobowanego przez 165 wybitnych osobistości wystąpienia w roku 1997 do Prezydenta RP pt: Polska Inicjatywa Na Rzecz Trwałego Rozwoju Świata.

Autor czterech książek oraz licznych publikacji (ponad 300) i referatów naukowych z zakresu cybernetyki rozwoju lub dotyczących istoty obecnego światowego kryzysu społeczno-gospodarczo-przyrodniczego – zagrożeń, jakie niesie i form przezwyciężania.

Jest wieloletnim (1993 – 2011) członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Prezes Klubu Twórców Ekorozwoju przy Ludowym Towarzystwie Naukowo – Kulturalnym. Wieloletni Sekretarz Klubu Cybernetyki Rozwoju Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego.

Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej.

Dodaj komentarz

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00